Worden wie je Bent

Door: Sander Viergever

OEFENING – Je verbinding met God

Als je denkt aan iemand waarmee je een hechte band hebt, bijvoorbeeld je moeder, dan kan je aan haar denken en kan je daadwerkelijk jouw band met haar voelen. Op soortgelijke wijze kan je je verbinden met God. Ik doe dit regelmatig. Net zoals de warmte van een infrarood lamp jou verwarmt, kan God ook jou bekrachtigen. Als ik mij wil verbinden met God, mij wil vullen met vreugde, liefde, kracht en zelfvertrouwen en harmonie van God, ga ik zitten en visualiseer ik dat ik mij verbind met God. Ik doe mijn ogen dicht en focus me op mijn verbinding met God, dat ik gevuld wordt met de Aspecten van God. Nadat ik me heb verbonden met de Liefde van God; nadat ik deze meditatie een kwartier of langer heb gedaan ervaar ik in mijn Wezen een sterk vergroot Vreugdegevoel, meer Liefde, meer Zelfvertrouwen en Kracht. Mijn Essentie gevuld met de onvoorwaardelijke gratie van God. Ik wens jouw daarom deze ervaring ook toe.

OEFENING – De liefde van God inademen

Haal adem. Ook dat is een instrument. Haal diep, langzaam adem op volkomen wijze, met je gehele wezen. Adem het zachte, zoete niets van het leven in, zo vol energie, zo vol liefde. Je ademt de liefde van God in. Haal diep adem en je kunt het voelen. Haal heel erg diep adem en de liefde zal je aan het huilen brengen. Van vreugde. Want je hebt God ontmoet, en je God heeft je laten kennismaken met je ziel. Als je dit eenmaal meemaakt, is het leven nooit meer hetzelfde. Mensen praten erover dat zij ‘de top van de berg hebben bereikt’ of dat ze sublieme extase hebben ervaren. Hun wezen is voor altijd veranderd.

OEFENING – Glimlach

Een glimlach kan je al zo ver brengen. Een eenvoudige glimlach. Stop gewoon overal even mee en glimlach. Nergens om. Gewoon omdat het goed voelt. Gewoon omdat je hart een geheim kent. En omdat je ziel weet welk geheim dat is. Glimlach daarom. Glimlach veel. Het heelt alles wat je dwars zit.

OEFENING – Waar je je tegen verzet, blijft. Waar je naar kijkt, verdwijnt

Ga zitten in meditatiehouding, sluit je ogen, zorg voor stilte in de ruimte. Wat voel je in je lichaam, welke sensaties doen zich voor..? Welke pijn voel je, welke angsten komen er in je geestesactiviteit tevoorschijn? Wat het ook is, accepteer iedere onprettige sensatie, laat iedere angstgedachte of -beeld volledig toe. Want dat waar je naar kijkt verdwijnt, waar je je tegen verzet blijft of groeit zelfs. Deze oefening is goed voor mensen met angst klachten. Oordeel geen van de lichamelijke sensaties die je tijdens deze oefening voelt, laat het er gewoon zijn. Zo cultiveer je je Wezen volledig accepterend en creatief te zijn. Want dat waar je naar kijkt, dat wat jij omarmt, kan je genezen, maar wat je probeert te vermijden zal je alleen maar steviger op zijn plek vastzetten.

OEFENING – Mantra hardop, groepsmantra hardop

Ik ben hier, ik ben die ik ben en ik zeg die ik ben. Ik ben een creatief wezen, wat er na IK BEN komt, zal ik verkiezen te zijn. Ik kies mijn eigen realiteit, ben volledig creatief, ik reageer niet op omstandigheden, ik kies wie ik verkies te zijn. Want wat ik verkondig ben ik. Ik ben een klein stukje God. Ik kan alles zijn, doen, hebben dat ik kies. Ik ben de tovenaar, de stichter van mijn eigen koninkrijk. Niet wat zij doen, zeggen of willen, maar slechts de grote IK BEN. Je bent nu je eigen Creatieve Schepper geworden.

OEFENING – Ware wakkerheid

Als je in deze staat terechtkomt, sta dan gewoon stil, ga niet ver­der naar waar je naartoe ging, stop met wat je aan het doen was, sta even een moment stil, en ‘wees’ gewoon waar je op dat moment bent; dan word je wie je bent, precies waar je bent. Stilstaan, al is het maar heel even, kan een zegen zijn.

OEFENING – Wordt gewaar van je Heilige Wezen

Ja stop af en toe eens, stop eens een paar keer op een dag, merk op, voel het moment, voel wat jij op dat moment bent, voel voel de energie van het leven, voel je Essentie, wordt gewaar van je hele wezen. Stop soms gewoon eens even met al het doen, wees dan op dat moment eens stil – wees gewoon al is het maar voor 10 seconden, wees, voel, in plaats van te doen. Het zal je leven veranderen. Dat deed het met mijn leven.

MEDITATIE – Wees stil en weet dat Ik God ben

Laat dit, Mijn goddelijk bevel, diep in je Ziel doordringen, zonder te denken. Laat iedere indruk die in je opwelt naar believen tot je doordringen, zonder bemoeienis jouwerzijds. Ga met aandacht hun betekenis na, want het is IK Die van binnenuit, door deze indrukken jou onderwijst. Dan, wanneer iets van hun levende betekenis tot je bewustzijn begint door te dringen, spreek deze Mijn Woorden langzaam en gebiedend tot elke cel van je lichaam, tot iedere capaciteit van je geest, met al de bewuste kracht die je bezit: “Wees stil! – en wéét – IK BEN – God.”

Spreek ze precies zo uit als ze hier geschreven zijn en tracht je te realiseren dat het jouw God is Die je dit opdraagt en Die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid vraagt van je sterfelijk ego.

Bestudeer deze woorden en dring door tot hun verborgen macht. Mediteer erover en neem ze mee in je werk, wat dit ook zij. Maak ze tot een levende, overheersende factor in je werk, in al je scheppende gedachten.

Zeg ze tot jezelf, duizend keer per dag, totdat je Mijn gehele innerlijke bedoeling hebt doorgrond. Totdat iedere cel in je lichaam tintelt in een vreugdevol antwoord op het bevel ‘Wees stil’ en onmiddellijk gehoorzaamt en iedere zwervende gedachte die in je geest rondwaart, wegvlucht in het niets.

Dan, als de woorden naklinken in de schuilhoeken van je nu geledigd wezen. Dan, als de zon van weten begint te rijzen boven de horizon van je bewustzijn. Dan zul je het aanzwellen voelen van een wonderlijk vreemde adem, die je vult tot in de uiteinden van al je sterfelijke ledematen en die je gevoelens bijna doen losbarsten in verrukking; dan zal er golf na golf een machtige, onweerstaanbare Kracht opstijgen binnenin je die je als het ware van de aarde optilt; dan zul je in je voelen de glorie, de heiligheid, de majesteit van Mijn tegenwoordigheid.

En dan, eerst dan, zul je wéten: IK BEN God.

Dan – wanneer je Mij aldus op zulke ogenblikken hebt doorvoeld, wanneer je geproefd hebt van Mijn kracht, geluisterd hebt naar Mijn wijsheid en de geestverrukking kent van Mijn alles-omarmende liefde – dan kan geen ziekte je beroeren, geen omstandigheid je verzwakken, geen vijand je overwinnen.

Want nu wéét je: IK BEN binnenin je.

En van nu af aan zul je je steeds tot Mij wenden in je nood, al je vertrouwen stellen in Mij en Mij toestaan Mijn wil te verwerkelijken. Wanneer je je zo tot Mij wendt, zul je Mij ervaren als een nimmer falende en altijd aanwezige hulp in tijden van nood. Want Ik zal je vervullen met zulk een besef van Mijn tegenwoordigheid en Mijn kracht dat jij slechts stil hoeft te zijn en Mij toestaan om datgene te doen wat jij wenst dat gedaan wordt: het genezen van je kwalen of die van anderen, het verlichten van je geest, zodat je met Mijn

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close