Welkom door Sander

Er was eens een tijd dat niets wat jij deed jou betekenis verschafte. Hoewel de drukte van de wereld om jou heen raasde, ervoor jij niets van enige betekenis binnen dit alles. Niets deed ertoe.  Je hoorde het wel, maar het was niet van belang, je werd zelfs wel gezien en gehoord, maar niets van dit alles was van betekenis voor jou.

Lange tijd zocht je naar liefde en acceptatie in de buitenwereld.  Alsjeblieft, is er iemand die mij begrijpt en die mij ziet. Alsjeblieft, laat me iemand vinden die mij lief heeft, accepteert, koestert en mij van betekenis vindt, iemand die mij waardevol vindt. Want als ik dat zal ontvangen, zal ik uiteindelijk dit ook aan mezelf kunnen geven.

Nee, het kwam nooit in ons op om deze aspecten aan ons eigen Zelf te schenken. Oh, nee, dat is teveel. Nee, zo waardig en betekenisvol ben ik niet, nee, zo schitterend en uniek ben ik niet… oh nee ik kan dat niet, deze dingen aan mezelf geven? ah nee, dat is teveel voor me. Het lukt me niet.

Daarom bleven we maar halsstarrig datgene zoeken in de buitenwereld wat we dachten nodig te hebben om liefde en voltooiing te ervaren. Zodat iemand deze dingen aan ons kon geven opdat we deze aspecten als vreugde, liefde, waardigheid, waarachtigheid en erkenning ook aan onszelf zouden kunnen gaan geven.  Om deze aspecten te kunnen ervaren waren we dus vooral, tot vele teleurstellingen aan toe, halsstarrig bezig om deze zaken in de buitenwereld te vinden opdat we deze aspecten in ons Ware Zelf te kunnen ervaren.

Maar het lukte niet…

Het mislukte…

Steeds vaker…

Niets was meer van betekenis….

Maar hier is de enige belangrijke spirituele boodschap die van belang is om te weten:

Wat we niet in de wereld hebben geplaatst, kunnen we ook niet ontvangen van de wereld.

Tenminste niet voor lang, we kunnen niet lang liefde aantreffen en ontvangen van de wereld wereld als we het daar niet geplaatst hebben. We kunnen enkel in de wereld – en in onze relaties – datgene ervaren en aantreffen wat we daar zelf geplaatst hebben.

Het is voor ons teveel, te prachtig om onszelf liefde, koestering en acceptatie te schenken. Na de grote teleurstellingen, ongelukken, misstappen, ziekte, grote eenzaamheid en pijn, door telkens in de buitenwereld proberen te vinden wat we niet onszelf kunnen scheknen, verrijst dan uiteindelijk toch in ons een nieuwe gewaarwording, een bewustwording die overgave heet.

Overgave… overgave zorgt ervoor dat we stoppen met controle en dat we de weg open stellen voor het pad van verbinding met God; van her-eniging met Onze Ziel. Het is de weg van het hart, de kreet van onze ziel, de overgave en het besluit om werkelijk Voltooiing van de Ziel te gaan ervaren.

Overgave is het besluit om ons vanuit ons hart te richten tot God.

…Het besluit om onze Goddelijke Kern opnieuw te omarmen…

De enige vraag die rijst is deze, hoeveel vernietiging van onze planeet en van ons is er nodig alvorens we collectief de Grote Verschuiving maken naar een fysieke relatie met God? Hoeveel moeten wij als Menselijk Ras vernietigen van de wereld; voordat wij – zowel individueel alsmede collectief – het besluit maken om vanuit verbinding met God te leven?

De enige vraag die voor jou nu van belang is, is de volgende? Wie verkies ik te zijn? Hoe wil ik mijn Diepste Zelf gaan her-inneren? Het is niet van belang wat anderen doen, welke keuzes zij maken, wat zij willen, het enige wat ertoe doet is deze vraag: wat doe jij?

Geen enkele vraag is voor dit moment van belang.

Een hele lieve warme groet,

Sander Viergever

initatiefnemer Gesprekken met God stichting

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close