Wat is het doel van een ziel op Aarde?

auteur: Hans Zevenboom

‘Wat velangt de ziel eigenlijk? Waarom duikt de ziel weer uit het AL op om weer een ‘individu’ te worden?

Het doel van een menselijke ziel is alles te ervaren, zodat zij Alles kan zijn. De ziel weet alles wat er te weten valt; alle kennis, alle macht en alle glorie. Voor haar is niets onbekend of verstopt. Echter weten is voor de ziel niet voldoende. Het weten is conceptueel ; de ‘alles-weten-theorie’. Maar dat is voor een ziel niet voldoende. De ziel streeft naar haar eigen ervaringen ….. en waar kan ze dat het beste opdoen, is hier op Aarde.
‘Je weet van jezelf dat je vrijgevig bent, maar zolang je niets doet wat die vrijgevigheid aantoont, heb je alleen maar een concept. Een concept in je ziel zitten. Je weet van jezelf dat je aardig bent, maar zolang je niet aardig bent voor anderen, heb je alleen maar een idee over jezelf. Dus de ziel wil haar ‘grandeur’, haar grootsheid ervaren en wel hier op Aarde’.

De ziel verlangt ernaar om alle individuele aspecten van Zijn Goddelijkheid te ervaren. Het wil zichZelf volledig kennen, empirisch, en zichZelf uitbreiden en ‘overnieuw’ recreëren – een alsmaar grotere versie van zichZelf worden – en de manier waarop zij dit doet, is door het Rijk van het Relatieve (de Aarde) in een geïndividualiseerde vorm binnen te gaan.
De ziel verlangt er uiteindelijk naar een god te zijn. Om dit te kunnen ervaren zoals Jezus het heeft mogen ervaren op Aarde is een ‘hulpmiddel’ geschapen; je levenswerk. Je levenswerk is een uitspraak over |Wie-je-Bent|. De ziel zal in het geval voor een terugkeer naar de Aarde verlangen om te mogen ervaren wat zij graag zelf wil ervaren. Niet alleen om te mogen ervaren, maar veel belangrijker is te herinneren – Wie-zij-is -, beter gezegd Wie-jij-Bent.
Het enige, maar toch zeer belangrijke doel van de ziel – en dat is tevens jouw eerste algemene taak hier op Aarde – is daarom niet te leren (wat je feitelijke al weet, conceptueel), maar te herinneren Wie-je-Bent en te herinneren Wie-alle-anderen-Zijn.

Noot door Sander Viergever: het leven in materie, dat wil zeggen leven op Aarde of op een andere planeet is Leven in het Fysieke Rijk. Met de hemel wordt Spirituele Rijk bedoeld. In het Spirituele Rijk vindt creatie onmiddelijk, dat wil zeggen met de snelheid van je gedachte plaats, op Aarde duurt creatie veel langer. Leven in het Spirituele Rijk is de context van het absolute, leven in het Fysieke Rijk is de context van het Relatieve Rijk. In het Relatieve Rijk is empirische ervaring mogelijk.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close