Voer je eigen gesprekje met God

Start je eigen gesprek met God, krijg antwoorden – tot je – die je richting zullen geven, die je zullen helpen te leven in Liefde, eenvoud.. Van geen richting kunnen vinden in je leven, naar een leven waarin je alleen nog maar Liefde, eenvoud, geluk kunt volgen. Het is de Innerlijke Stem in ons, tracht jezelf te cultiveren naar dit niveau; eenheid met God. Gods antwoord is altijd het antwoord dat de hoogste vreugde, de helderste waarheid, en de grootste liefde bevat. Alle andere communicatie tot jou, is niet van God afkomstig.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close