Studiegroepen

Ook in Nederland hebben vele lezers van de Gesprekken met God boeken spontaan informele studiegroepen gevormd. Zij wisten elkaar op de een of andere manier te vinden en kwamen in kleine groepen bijeen om zich in de wonderlijke inhoud van het boek te verdiepen. Zij delfden alsmaar dieper in het materiaal, en hoe dieper zij kwamen, des te beter begrepen zij de betekenis ervan. Niettemin verlangden zij naar meer. Zij verlangden niet alleen begrip, maar wensten ook de betekenis ervan te ondergaan.

Community

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close