Over ons

Over Sander Viergever

 

Over Neale Donald Walsch, auteur Gesprekken met God

Neale Donald Walsch is een hedendaagse spirituele boodschapper wiens boodschappen en helderheid de hart van velen hebben geraakt. Gesprekken met God community ontving vele telefoontjes en brieven van lezers van de met -God boeken, die ons veelal vertelde door de boeken terug te zijn geleidt naar hun waarheid die zij altijd, vanaf jongs af aan voelden – maar vaak – al dan niet een tijd lang – waren kwijtgeraakt door de liefdeloze, gehaaste maatschappij waarin we leven.  

Velen geven aan rust te hebben gekregen door de boeken, en zijn zich hun eenheid gaan herinneren met al het andere Leven en met God. Velen geven zich hun Goddelijke Essentie te zijn gaan herinneren.. dankzij Gesprekken met God is de angst voor een zogenaamde boze, behoeftige, neurotische God wereldwijd flink afgenomen.

Met een vroege interesse in religie en een sterke verbinding met spiritualiteit, besteedde Neale het overgrote deel van zijn leven om een professionele carrière op te zetten, telkens zoekende blijvend naar zingeving totdat hij zijn nu beroemde gesprekken met God ging ervaren. De -met God boeken die uit deze dialoog zijn voortgekomen, zijn vertaald in 37 talen, beroeren de harten van miljoenen en inspireren belangrijke veranderingen in persoonlijke van-dag-tot-dag levens.

Neale heeft meer dan 29 boeken geschreven over spiritualiteit, telkens met praktische toepasbaarheid voor in het alledaagse leven. Titels Met God boeken serie: Gesprekken met God boek I-III, Vriendschap met God, Één met God, De Nieuwe openbaringen, De God van Morgen, Wat God wil, Thuis bij God. Zeven van deze boeken kregen een notering in de New York Times Bestseller List in de Amerika, GMG-Boek 1 prijkte langer dan twee-en-half jaar op deze lijst.  Zijn meest recente boeken zijn Storm voor de Stilte (201), Het Enige Dat Ertoe Doet (2012), Wat God Zei (2013) en GOD’S MESSAGE TO THE WORLD: You’ve God Me All Wrong (2014), nog niet vertaald in het Nederlands

Gesprekken met God heeft God hergedefinieerd en heeft een verschuiving van spirituele paradigma’s over de gehele wereld doen laten plaatsvinden. In Nederland zijn de stichtingen VLOW, Millenium-Visie, Team van de Mensheid, Kleurboekjes voor het Leven voor kinderen, Gesprekken met God St. en diverse spirituele (aan huis) praktijken opgezet dankzij verkregen inspiraties van lezers van de Met God boeken. 

Dankzij het grote aantal reactie-brieven op zijn werken, heeft Neale verschillende internationaal opererende projecten opgezet, waaronder ook CWG Foundation,  CWG for Parents, Humanity’s Team, CWG Helping Outreach, en The Global Conversation — allen toegankelijk via de ‘hub’ website www.CWGPortal.com, en allen toegewijd om de wereld te bewegen van geweld naar vrede, van verwarring naar begrip, en van angst naar liefde.

Neale’s inzet hebben hem geleidt naar de treden van de Macchu Picchu in Peru tot aan de treden van de Jinjo’s van Japan, van het Rode Plein in Moskou naar het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad naar het Tiananmen-plein in China. Overal waar hij is geweest — van Zuid-Afrika naar Noorwegen, van Kroatië naar Nederland, van de straten van Zürich tot de straten van Seoel — Neale heeft telkens een hartsverlangen ervaren van mensen naar een nieuwe manier van leven, vredig en in harmonie, en hij heeft getracht de mensen een nieuw begrip te brengen over het leven, en over God – die ons zou toestaan dat te ervaren.

Neale leeft in de Amerikaanse staat Oregon, in Ashland, samen met zijn vrouw. Ook op internet mediums als YouTube, spirituele online lectuurbanken is Neale te vinden met zijn wijsheden die iedere dag nog door velen wordt bekeken.

Over Gesprekken met God

Gesprekken met God (Engels: Conversations with God) is een negendelige boekenreeks van de Amerikaanse auteur Neale Donald Walsch, die na een groot aantal tegenslagen naar eigen zeggen in 1992 ontevreden en boos een brief aan God schreef en tot zijn verbijstering antwoord kreeg. 

De dialoog die Neale kreeg met God, dicteerde Neale op papier. God stelde aan Neale voor om de dialoog in boekvorm uit te geven. Vanuit dit verzoek ontstond een ‘ongewoon gesprek’ en haar 8 vervolgtitels.

Miljoenen mensen hebben dankzij de Gesprekken met God een verniewde relatie met God gekregen; niet meer vanuit angst, maar vanuit vrijheid. Niet meer gekenmerkt door rituele handelingen, maar door authentieke verbinding. Niet meer vanuit tekortkoming maar vanuit een kosmische wetenschap een eeuwigdurende verbinding met God te hebben.

Vele mensen hebben zich door GmG hun Goddelijke Essentie herinnert. Zij hebben zich herinnert dat met pijn en wrok reageren op handelingen van de ander niet constructief werkt, maar zijn zich herinnert dat ‘Zij slechts de Bron’ hoeven te zijn voor wat zij wensen te ervaren.

Kernboodschappen Gesprekken met God Kosmologie: veroordeel het duisternis niet maar wees als een Licht in de duisternis, wij zijn allemaal één en er is slechts Een van ons, je bent niets verplicht te doen, het leven is eeuwig.

De bemoedigende boodschap van GmG is dat de mens vooral de schepper moet zijn van zijn eigen leven. Wacht niet op een wonder, maar wees het Wonder waarop anderen wachten.

Vrienden

Ik ben Geoffrey de Jong van Happyzenheart zeer dankbaar voor de o.a. lezingen die wij samen hebben mogen geven over ‘Een ongewoon gesprek met God’ in Rotterdam. Zonder jouw hulp had ik deze lezingen nooit tot stand kunnen brengen op zo’n betekenisvolle wijze.

Ik wil graag mijn dank betuigen aan Vilija Stanciauskaite, die als een wonder in mijn leven kwam, waarmee ik een mooie vriendschap ontwikkelde, waarmee ik vervolgens een Gesprekken-met-God-studiegroep mee startte, waardoor wij samen diverse mensen hebben kunnen helpen meer van hun Ware Identiteit te herinneren

..Matthijs Lindhout die mij heeft geholpen, samen met mij video’s gemaakt, waarin ik thema’s uit Gesprekken met God op heldere wijze uitleg aan Nederlandstalig publiek.

Marian van Leeuwen heeft ook een prachtige bijdrage geleverd aan Gesprekken met God Community. Zo heeft ze een samenvatting in Nederlands gemaakt voor boekuitgave ‘GODS BOODSCHAP AAN DE WERELD, jullie hebben mij helemaal verkeerd.’… en vele andere bijdragen t.b.v. Gesprekken met God Community geleverd.

 

Hoe de verandering van de Nieuwe Spiritualiteit werkelijk te ondergaan

Het is werkzaam dagelijks te lezen uit Gesprekken met God, echter meer transformerend is het met andere lezers samen fragmenten uit Gesprekken met God te bespreken om zo een uitgebreidere betekenis te ondergaan.

Het is werkzaam dagelijks te lezen uit Gesprekken met God, echter meer transformerend is een studiegroep op te zetten waarbij je regelmatig met een klein groepje mensen de opdrachten en teksten uit ‘Werkboek bij een Ongewoon gesprek met God’ samen doorneemt om zo een uitgebreidere betekenis te ondergaan.

Het is werkzaam dagelijks te lezen uit Gesprekken met God, echter meer transformerend is het als je de Engelstalige luisterversie GmG boeken gaat beluisteren (AUDIOBOOK CONVERSATIONS WITH GOD ETC.) om zo een uitgebreidere betekenis te ondergaan.

Het is werkzaam dagelijks te lezen uit Gesprekken met God, echter meer transformerend is het als je video’s van Neale Donald Walsch / Conversations with God thema’s op het internet (youtube) gaat bestuderen, om zo een uitgebreidere betekenis te ondergaan.

Het is werkzaam dagelijks te lezen uit Gesprekken met God, echter meer transformerend ter uitbreiding van je begrip is het als je zelf je eigen gesprekjes met God gaat houden, je zult net als anderen naar liefde, eenvoud, geluk gebracht worden, om zo een uitgebreidere betekenis te ondergaan.

Het is werkzaam dagelijks te lezen uit Gesprekken met God, echter meer transformerend is het een 5-day intensive workshop in Medford (OR) in de V.S. te ondergaan die door Neale gegeven wordt, om zo een uitgebreidere betekenis te ondergaan.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close