Missie

Het vergroten van de Persoonlijke Ontwikkeling en Spiritueel begripsvermogen van de mens. Ons werk bestaat uit het verspreiden van de boodschappen uit de Gesprekken met God boekenserie…

…deze boeken geven ons deze uitnodigingen:

-De mens weer in verbinding te stellen met haar spirituele natuur; onze ware natuur is Pure Liefde.

-De mens bedienen van spirituele bouwstenen, opdat de mens weet wat het doel van het Fysieke Leven is, Ruimte/Tijd-continuüm concept, zijn/doen/hebben constructie, zelfgenezing, welk ander leven er in het universum is, hoe het universum werkt en hoe de mens zichzelf kan Scheppen en zijn eigen geluk kan creëren. Deze spirituele handreikingen uit de met -God boeken, hebben ervoor gezorgd dat veel mensen zichzelf uiteindelijk bevrijd hebben van emotionele last, beperkend denken, eenzaamheid. Zij hebben hun leven kunnen transformeren naar Goddelijk Bewustzijn; overvloed, liefde, vreugde en durfkracht.

-Een uitnodiging om een fysieke relatie met God te creëren, handreikingen geven om mensen te helpen vanuit een dieper bewustzijn; vanuit hun Ziel te gaan leren handelen. In plaats van in rondjes te blijven ronddwalen met veel menselijke frustraties en verdriet tot gevolg.


“We hoeven niemand te overtuigen of iets te verkopen en we proberen niet om iemand te bekeren tot een bepaald soort denken”, is een uitspraak van Neale Donald Walsch. Wij zijn het met deze denkwijze volledig eens, en gaan hier volledig in mee.

Onafhankelijkheid van anderen, zoals de CwG Foundation en uitgeverij Kosmos, is geen doel op zich. De richtlijn die we volgen bij het vormgeven van onze stichting is ons gevoel en ervaring met het Gesprekken met God materiaal.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close