De Nieuwe Openbaringen

auteur: Hans Zevenboom

  1. God is er nooit mee opgehouden rechtstreeks met de mensen te communiceren. God doet dat ook vandaag de dag nog!
  2. Ieder mens is even bijzonder als ieder ander mens die ooit geleefd heeft, nu leeft, of ooit zal leven. Ieder mens draagt een goddelijke boodschap naar het leven over het leven in zich; elke dag, iedere minuut.
  3. Alle paden leiden rechtstreeks naar God. Geen enkele religie is de ‘enige ware religie’; geen volk is ‘het enige uitverkoren volk’; geen profeet is ‘de grootste profeet aller profeten’.
  4. God heeft niets nodig. God is het Geluk Zelf. Bijgevolg eist God niets van iemand of wat dan ook in het universum.
  5. God is niet een op zichzelf staand Superwezen, dat ergens in het universum leeft. Dat emotionele behoeftes heeft én spanning nodig heeft als de mens. Dat |Wat-God-Is|, kan op generlei wijze pijn gedaan of beschadigd worden én God heeft geen behoefte wraak te zoeken of straf op te leggen.
  6. Alle dingen (het universum, het leven, de mens) zijn Eén ding. Er is slechts Eén ding, Eén God en alle dingen zijn onderdeel van het Ene Ding, |Dat-Er-Is|.
  7. Er bestaat geen goed of fout! Er bestaat slechts |Wat-werkt| en |Wat-niet-werkt|, afhankelijk van wat je probeert te zijn, te doen of te hebben.
  8. Jij bent niet je lichaam! Degene die jij bent, is onbegrensd en eindeloos! Hier ligt de fundering van de Nieuwe Spiritualiteit!
  9. Je kunt niet doodgaan én je bent niet voor eeuwig verdoemd!
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close