Contact maken met je lichaam, je ademhaling is het licht

Boekfragment uit ‘Op weg naar een nieuw bewustzijn’ – auteur Dirk van der Laan. Van der Laan was voorheen wetenschapper, maar kreeg na een moeilijke periode in zijn leven. Spiritualiteit is niet iets dat je bereikt, het is het pad waarop je loopt. Dit is een boek dat het eenvoudig maakt. Het is elke dag te beoefenen en zit in de kleine dingen van het leven. Het boek bevat een meditatie CD die wij echt helpend vonden om het ‘nieuwe bewustzijn’ te integreren. Wij blij toe!

17 Contact maken met je ware ik

“Hoe is het mogelijk dat we door iets simpels als onze verbeeldingskracht verbinding maken met het licht?”

Ik stel Michaël deze vraag nadat ik van hem gehoord heb dat wij met onze ware ik in contact kunnen komen door ons te concentreren op ons lichaam en ons voor te stellen hoe de ademhaling en het bloed erdoorheen stromen.
Gedurende alle voorgaande lezingen heb ik mijn best gedaan om te begrijpen wat Michaël bedoelt met het licht dat de bron is van alles en zich manifesteert in de leegte om ons heen. Ik heb van hem gehoord dat wij dat licht niet kunnen waarnemen en ik heb me daar min of meer bij neergelegd. Mijn verbazing is dan ook groot als ik nu hoor dat wij met dat licht wel degelijk contact kunnen maken. En die verbazing wordt nog groter als hij vertelt dat we ons het daarvoor slechts hoeven te verbeelden.

Waarom zou het niet mogelijk zijn?

“Verbeelding is toch gewoon fantasie. Waarom zouden we daarmee het licht kunnen waarnemen?”

Verbeelding is fantasie als we het beeld oproepen vanuit de gedachten in onze geest.

“En als ik me voorstel dat mijn ademhaling als licht verspreidt door mijn lichaam is dat geen fantasie? “

Dan is het inderdaad geen fantasie, tenminste als je tegelijk je lijf voelt.

“Het verschil lijkt me nogal klein. “

Dat klopt, maar het is onmiskenbaar.

“En hoe merk je het verschil dan?”

Om te fantaseren moet je iets in je oproepen en dat kost altijd moeite. Contact maken met het licht gaat altijd moeiteloos.

“Moeiteloos?”

We voelen in ons lichaam, laten een beeld ontstaan en zolang we niet met onze geest proberen dat beeld te sturen, maken we contact met het licht in ons lijf dat verborgen zit in de cellen, moleculen en atomen.

“Maar hoe werkt het dan?”

Onze geest zit ons in de weg als we daarop proberen te bouwen. In het nieuwe bewustzijn bouwen we op onze intuïtie en gebruiken de geest slechts waar deze nodig is.

“Dus contact maken met het licht is hetzelfde als contact maken met je intuïtie?”

Wat intuïtie wordt genoemd is feitelijk niet meer dan het beeld, geluid of gevoel dat ontstaat als de geest even stil is.
Wie leeft vanuit de stilte in de geest kan contact maken met zijn ware ik en langs die weg via beeld, geluid of gevoel contact maken met het licht.

“En wie dat niet doet?”

Wie alleen luistert naar zijn eigen gedachten is als een radio zonder afstemknop. Daarmee kun je nooit de juiste boodschap ontvangen.

Lezing 17

Wat is de wereld die wij niet zien, niet horen, niet voelen, niet proeven, niet tasten? Wat is er meer dan onze zintuigen kunnen waarnemen? Het is de wereld van de liefde. Waarom kunnen wij die niet waarnemen, die wereld van de liefde, die wereld van het licht, die wereld waarin alles leeft en alles is?
We kunnen hem niet waarnemen omdat we hem niet mogen waarnemen, omdat dat onderdeel is van de opdracht waarom we hier zijn.

Is er dus meer dan we kunnen waarnemen? Ja en nee. Er is meer dan we kunnen waarnemen omdat we daaruit ontstaan zijn, daaruit geboren zijn, daaruit geschapen zijn. Maar er is niet meer dan we kunnen waarnemen omdat, als we goed waarnemen, we onze ware zelf kunnen waarnemen, onze ware zelf kunnen zien, voelen en horen.

We kunnen dus in de diepte van ons innerlijk graven en daar onze ware ik tegenkomen. Onze ware ik, die net o waar is als het tastbare dat we denken te kunnen waarnemen, die net zo waar is als het tastbare om ons heen. Want al het tastbare, zichtbare, hoorbare en voelbare  is in essentie licht. Zo ook onze ware ik. En als wij leren het licht waar te nemen achter de duisternis, de essentie waar te nemen achter de vorm, de liefde waar te nemen achter de angst, dan kunnen wij de werkelijkheid aanschouwen. En zoals gezegd, die werkelijkheid is net zo tastbaar, voelbaar, hoorbaar en zichtbaar als al het andere.

Wat staat ons dus te doen? Niets anders dan te leren waar te nemen. Leren waarnemen met andere zintuigen die precies dezelfde functies hebben Kijken met andere ogen, ruiken met een andere neus, proeven met een andere tong, horen met andere oren en voelen met een andere tastzin, met een ander lichaam.

Hoe gaat dat in zijn werk? Als we zitten, kunnen we ons naar binnen keren, en onze ademhaling volgen die verdwijnt in de longen. Maar we kunnen onze ademhaling verder volgen naar onze maag, naar onze basis, onze benen en voeten, onze armen en handen, onze schouders en ons hoofd. Overal komt de ademhaling, want de ademhaling is de bron van het leven.

Die ademhaling, die adem, is ook het licht. Die ademhaling is ook de bron van het werkelijke leven. Volg je ademhaling en stel je voor dat het licht zich verspreidt door je lichaam. De ademhaling is net zo reëel, net o werkelijk, net zo zichtbaar en net zo hoorbaar als het licht dat door je lichaam vloeit.

De adem is het licht, de liefde is het bloed. Het bloed dat door de aderen vloeit, het bloed dat je hoort ruisen als je een schelp tegen je oor houdt. Dat bloed is de liefde: de liefde die door het lichaam gaat, de liefde die stroomt door het lijf als de liefde die stroomt door de natuur.

Stel je voor dat het bloed stroomt door je hoofd, door je armen en verder door je lijf naar beneden, naar je benen, je knieën, je voeten en weer terug naar je hart. Dat bloed is de bron van de liefde, zoals de ademhaling de bron is van het licht.
Ademhaling en bloed, licht  en liefde stromen door je heen, ook als je het niet merkt, ook als je het niet waarneemt, ook als je er niet bij stilstaat.

Als het licht stopt te stromen, als de ademhaling stopt te stromen, verdwijnt het leven uit het lichaam. Komt het bloed tot stilstand, dan komt de liefde tot stilstand. De vorm verdwijnt en het licht gaat naar de werkelijke dimensie waar het licht vandaan komt.

Zo is je lichaam dus de bron van leven en is contact maken met je lichaam, concentratie op je lichaam en leven met je lichaam, net zoals contact maken met het licht, contact maken met de liefde en uiteindelijk contact maken met de bron van het leven. Zo moet het dus zijn. Concentreer je op elk deel van je lichaam en je concentreert je op het licht en op de liefde achter de vorm.
Concentratie is het middel om het doel te bereiken. Concentratie is stilte, concentratie in ontspanning is de manier om de liefde achter je bloed te horen en het licht achter je ademhaling.

Zoek het licht, zoek de liefde. Luister naar je lichaam en je zult het vinden achter de vorm, in je eigen lijf. Dichterbij dan je ooit had durven dromen, dichterbij dan je ooit had kunnen denken.

De boodschap:
In deze lezing staan oefeningen om te leren waar te nemen met andere zintuigen, andere ogen, oren en tastzin. Zo leer je luisteren naar je lichaam en vind je het licht en de liefde achter de vorm, in je eigen lijf. Dichterbij dan je ooit had durven dromen, dichterbij dan je ooit had kunnen denken. 

Op weg naar een nieuw bewustzijn – een wetenschapper zoekt naar de zin van het bestaan

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close