Boekenserie

Gesprekken met God 1-9 | Een ongewoon gesprek met God

Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht in overeenstemming met G.P.Putnam’s Sons via Sane Töregard Agency,1996 – Conversations with God, an Uncommon Dialogue 1,(1995)

‘Persoonlijke thema’s en elementaire basiswaarheden’

De auteur Neale Donald Walsch bevindt zich in een moeilijke periode van zijn leven en schrijft een boze brief aan God, midden in de nacht. Tot zijn verbazing krijgt hij antwoordt van God en schrijft hij de vragen op. Dit is eerste deel van de Gesprekken met God Kosmologie dialogenreeks. Van vele handelingen en gedachten, die door velen als door God verboden worden bestempeld, wordt via een heldere redenatie duidelijk gemaakt dat dit niet nodig is. Zo behandelt God vragen over geld, liefde sex, God, gezondheid en ziekte, eten en relaties. Het boek helpt vele mensen van hun depressie, angst voor God en schuldgevoel kwijt te raken, getuigen de vele brieven die wij in Nederland ontvingen. De Tien Geboden zijn in dit boek herschreven naar de Tien Beloften. De hoopgevende boodschap die God geeft is dat je leven vooral bedoeld is Schepper van je eigen leven te zijn. Dit boek is een aaneengesloten lofzang, een ode aan het leven, raak vrij van conditioneringen, stap in je nieuwe leven, begin opnieuw te leven maar nu volgens jouw eigen Waarheid, in plaats van dat je de maatschappij laat vertellen wat waar zou moeten zijn voor jou.

Publicatie Bezinningshuis over ‘Een ongewoon gesprek met God’

Gesprekken met God 2-9 | Een Nieuw Gesprek met God

Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht,1997 – Conversations with God 2. (1997)

‘Globale onderwerpen en geopolitiek’

Dit is een buitengewoon document.

Het is een boodschap van God en God stelt daarin een sociale, seksuele, opvoedkundige, politieke, economische en theologische revolutie voor op deze planeet zoals we die nog nooit hebben gezien en ons nauwelijks kunnen voorstellen.

Dat voorstel wordt gedaan binnen de context van onze eigen specifieke verlangens als bewoners van deze planeet. We hebben gezegd ervoor te kiezen een beter leven voor iedereen te creëren, ons bewustzijn te verhogen, een nieuwere wereld te zoeken. God zal ons niet veroordelen, wat we ook kiezen, maar als we hiervoor kiezen dan is Hij bereid ons de weg te wijzen. Zij zal ons echter nooit dwingen die suggesties aan te nemen. Nu niet, nooit niet.

Ik vind de woorden van dit boek tegelijkertijd fascinerend, verontrustend, uitdagend, aanmoedigend. Ze zijn fascinerend in de zin dat zij mij de adem benemen door hun doel en reikwijdte. Ze zijn verontrustend in die zin dat zij mijzelf – en de menselijke soort – aan mij laten zien op een manier die alles op losse schroeven zet. Zij vormen een uitdaging in die zin dat zij mijn moed op de proef stellen zoals nog niemand of iets ooit eerder heeft gedaan. De moed om beter te zijn, de moed om groter te zijn dan ik was, de moed om de Bron te zijn van een wereld waarin woede, bekrompenheid, jaloezie, seksuele stoornissen, economische onrechtvaardigheid, opvoedkundige onzin, sociale ongelijkheid en politieke misleiding, valse argumenten en machtsspelletjes nooit meer deel uitmaken van de menselijke ervaring. Ze zijn aanmoedigend in de zin dat zij hoop bieden dat dit alles mogelijk is.

Kunnen wij werkelijk zo’n wereld opbouwen? God zegt ja, en alles wat ervoor nodig is, is er echt voor te kiezen dit te doen. Wie het boek “Een ongewoon gesprek met God” lees verandert zijn leven. Wie dit boek leest, verandert de samenleving.

Gesprekken met God 3-9 | Derde gesprek met God

Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht 1999, 2001 – Conversations with God 3. (1998)

‘Kosmische wijsheid’

Van individuele en globale onderwerpen wordt de aandacht verplaatst naar ‘universele waarheden’, welke van toepassing zijn op alle niveaus van het bestaan van microscopisch tot macrokosmisch niveau. Walsch onderzoekt sommige van de meest elementaire vragen van deze tijd: Wat gebeurd er als we sterven? Wat is tijd? Zijn we alleen in het universum? Hoe leven HoogOntwikkelde Wezens op buitenaardse beschavingen?

Gesprekken met God 4-9 | Vriendschap met God

Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht in overeenstemming met Putnam’s Sons via Sane Töregard Agency,2001. – Friendship with God (1999)

‘Een boek over ware Vriendschap’

‘Ik was in blijde verwachting dit deel van de GmG serie te lezen en te ontdekken. De dialoog is eenvoudig te lezen in biedt vele prachtige inzichten, die de gemiddelde persoon op straat snapt. Het betreft geen filosofische, speculatieve theologie. Vanaf het begin draait het boek om ervaring. Walsch serveert ons terloops autobiografische sketches die de lezer telkens helpen de kern van de inzichten op praktische wijze te doorgronden. Ja hierdoor zullen standvastige fundamentalisten ‘wie ook’ zich afkeren van de dialoog, het boek zal nog het meest aanspreken tot leden die spiritueel maar niet religieus zijn, die altijd een verlangen naar ‘diep weten’ van kennis over het ongeziene, sturende energie van het universum hebben gekend. Walsch weet dat ‘God’ niet zowaar een enkelvoudig wezen is dat ergens daar buiten leeft, maar aanwezig en ingebouwd is in al-dat-is, hij vertelt ons dat hij de dialoog gebruikt om de overbrugging te maken tussen transcendente theologie en imminente theologie. Het komt er allemaal op neer dat Liefde de drijvende kracht is van het universum en is wat wij zijn (God in ons), zelfs al zijn we vaak onwetend of in ontkenning van dat wat we onszelf en anderen aandoen, waarmee we anderen en onszelf geen dienst bewijzen. Ik heb veel andere predikanten collega’s aanbevolen Walsch materiaal te lezen ten behoeve prediking ‘reëel’ te maken. Dit boek is geen uitzondering, doch niet bedoeld voor de professionele religieuzen, maar voor degenen die leven-lang zoekers van de waarheid zijn’. (Harold Slater) 

Gesprekken met God 5-9 | Een Met God

Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht. 2001 – Communion with God (2000)

‘wordt weer één met de Schepper’

Walsch zet de Tien grote Illusies van Mensen uiteen, illusies die we hebben over onszelf, de wereld en God. Deze Illusies zorgen ervoor dat we verwijderd raken van God (en de God in ons). Leer de Tien Illusies kennen en wordt weer een met de Schepper. Behoeftigheid bestaat niet, het creëert slechts ongeluk, leegte, negativiteit, wrok, geweld,onwetendheid en dit geldt ook voor de andere negen grote Illusies van Mensen, durf je de uitdaging aan één te worden met de God in jou?

Gesprekken met God 6-9 | De nieuwe openbaringen

Kosmos-Z&K Uitgevers B.V.in overeenstemming met Atria Books, onderdeel van Simon en Schuster, Inc- New York(2003)- The New Revelations (2003)

‘Elimineer terreur en onderdrukking in de naam van God’ 

Walsch praat met God. Indringend. Openhartig. In ‘De nieuwe openbaringen’ zet hij dit gesprek voort. Nu gaat het over wat het leven bederft en onmogelijk maakt. Walsch gaat uit van een aantal misvattingen, die verkeerd gedrag uitlokken, zoals de scheiding tussen de mensen, het fundamenteel tekort aan middelen om te leven, de rivaliteit tussen de mensen en het feit dat we denken met oorlog onze conflicten te kunnen oplossen. Walsch ontdekt als antwoord hierop negen nieuwe openbaringen, zoals dat God nooit opgehouden is met ons te communiceren, dat er geen ware religie is, maar dat er meer wegen naar God leiden, en dat er geen goed en fout bestaat, maar alleen wat wel en niet werkt. Op grond van deze ‘nieuwe’ openbaringen beschrijft Walsch vijf stappen die naar vrede leiden.

Gesprekken met God 7-9 | De God van morgen

Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. ,(2004) – Tomorrows God (2004)

‘Onze grootste spirituele uitdaging’

De Nieuwe Spiritualiteit zal de traditionele religie nooit veroordelen of verwerpen, maar altijd proberen haar op te nemen in het proces waarmee de goddelijke waarheid zich zal blijven openbaren. De Nieuwe Spiritualiteit veroordeelt de traditionele religie niet, maar helpt hen om haar te doen verjongen; mensen zullen hun religies ontleden, het ene na het andere leerstuk zal tegen het licht worden gehouden. Vervolgens zullen ze vaststellen wat zinvol en wat onzinnig is, wat doelmatig en wat ondoelmatig is, wat werkt en wat niet werkt in de wereld van morgen. Daarna zullen ze deze tradities verjongen door zachtjes los te laten wat niet langer heilzaam is en door de nieuwe inzichten, nieuwe ideeën en nieuwe waarheden toe te voegen die zijn ontsproten aan het nieuwe besef en het verruimde bewustzijn dat de basis van de Nieuwe Spiritualiteit zal vormen. Vele kerken in Nederland hebben het gedaan, vele Nieuwe Spiritualiteit groepen, vele beleidsmakers, vele zendelingen, en uiteindelijk zal iedereen en alles mee bewegen in het Goddelijke Proces.

Publicatie De God van Morgen ‘een uitbreiding der theologie’

Gesprekken met God 8-9 | Wat God wil

Spirit, onderdeel van Kosmos-Z&K Uitgevers Utrecht, 2005 – What God Wants (2005)

‘Een onontkoombaar antwoord op de belangrijkste vraag van de mensheid’

Deze uitgave is gevaarlijk. Waarom? Omdat het de meest belangrijke vraag onderzoekt die je jezelf ooit zou kunnen stellen – het antwoord op de vraag is verbijsterend en revolutionair. Het antwoord is zo theologisch revolutionair en spiritueel krachtig dat het de wereld kan veranderen. Indien omarmd, zal het zeker je leven veranderen. Er bestaan mensen en instituten in de wereld, die graag vasthouden aan hun macht en plaats, die liever niet hebben dat deze veranderingen zouden plaatsvinden. Zij zouden liever hebben dat je dit boek laat liggen.

Gesprekken met God 9-9 | Thuis Bij God

Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. ,2006 – Home with God in a Life that Never Ends (2006)

‘In Een Leven Dat Nooit Eindigt’

Deze mystieke tekst beschrijft wat er gebeurt nadat we onze lichamelijkheid hebben achtergelaten, de reis van de Ziel tot en met haar versmelting met De Essentie en het wonder van de herrijzenis wanneer de Verenigde Ziel opnieuw een Enkelvoudige Expressie van Goddelijkheid wordt, met dezelfde identiteit als toen ze stierf, maar met een Verruimd Bewustzijn dat de ervaring teweegbrengt die mensen “hemel”, “paradijs”, “nirwana” of “gelukzaligheid” noemen. Wat gebeurt er werkelijk in dit leven en wat zal er gebeuren wanneer dit leven eindigt? Thuis met God zal haar lezers zachtmoedige troost brengen en een diep bewustzijn van de glorie en het wonder van het leven—een leven dat nooit eindigt.

Publicatie door Flotwerwise ’85 gedachtes uit Thuis bij God’

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close