Bewust zijn – overwegingen voor deze tijd

 In deze uitdagende tijden wordt een oproep aan ons gedaan om steeds meer bewustzijn te ontwikkelen over de goddelijke geestelijke wezens die we zijn:

In ons diepste wezen zijn we allemaal gelijk.

Niemand is verder dan een ander, geen licht is

helderder dan een ander licht en geen enkele

levenstaak is belangrijker dan een andere

levenstaak. Wij zijn geen mensen, die goddelijke

wezens worden, maar goddelijke wezens die hier

een ervaring als mens hebben.

                        Christina von Dreien (2001)

In deze uitdagende tijden wordt een oproep aan ons gedaan om steeds meer bewustzijn te ontwikkelen over de goddelijke geestelijke wezens die we zijn:

Mogen wij groeien in het besef, dat alles en iedereen altijd en overal deel is van en uitvoering geeft aan een al om tegenwoordig  en al om vattend  Bewustzijn dat  

                      Grenzenloos

                           Oneindig

                      Durend

LICHT IS                            

Naar analogie van de Vijf Stappen naar Vrede van Neale Donald Walsch, volgen hier vijf stappen, die je kunt zetten om te werken aan innerlijke vrede.

                  VIJF STAPPEN NAAR INNERLIJKE VREDE

Verdiep je in je tweevoudige natuur.

Reik diep in je vermogen burger van twee werelden te zijn.

Erken je verbinding met het geestelijke in jezelf en het geestelijke

     in de kosmos.

Durf je “dubbele nationaliteit” te gebruiken om…

Energetisch je leven als mens in eigendom te nemen.

Ter memorie de Vijf Stappen naar Vrede van Neale Walsch

Wereldvrede kan worden bereikt,

als we de vijf stappen naar vrede volgen.

Vraag jezelf af of sommige oude ideeën over God en over het Leven nog

         wel werken.

Reik in jezelf naar iets, wat je misschien niet helemaal begrijpt over God

        en over het Leven, maar als je het wel zou begrijpen dat dát

        dan alles zou kunnen veranderen.

Erken dat nu de tijd rijp is voor nieuwe opvattingen over God en

        over het Leven. Breng die nieuwe opvattingen naar voren

        die als mogelijk gevolg een nieuwe manier van leven op aarde creëren.

Duik diep en dapper in die nieuwe opvattingen. Wanneer ze overeen

        komen met jouw eigen innerlijke waarheid en weten, integreer ze en

        voeg ze toe aan wat je gelooft.

Ervaar het hoogste wat je gelooft en druk dat uit in je leven.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close