Voor en door lezers van Gesprekken met God

De wereldberoemde Gesprekken met God dialoog heeft ook de harten van velen in Nederland doen aanraken en transformeren, getuigen de vele brieven die wij ontvangen

De liefdevolle kronieken hebben mij Thuisgebracht bij de Wijsheid die in mij resoneert - maar waarmee ik mijn verbinding was kwijtgeraakt. De woorden van God door de dialoog heen hebben mij geholpen mij los te doen komen van het 'aardse denken'. Wij zijn hierdoor herrinnerd bij Wie We Werkelijk Zijn; prachtige wezens met een Goddelijke Kern in ieder van ons; vervult van diep intuïtief weten, kosmische wijsheid en een bewustzijn van eenheid met het Leven en God

Onze community is opgezet door en voor lezers van Gesprekken met God Kosmologie

Warme groet, Sander Viergever
leraar Gesprekken met God

Voor en door lezers..Gods boodschap aan de wereld 'jullie hebben me helemaal verkeerd'


WELKOM DOOR SANDER VIERGEVER

Hoe we de pijn van ons leven kunnen verzachten is door steeds meer in liefde te besluiten te leven. Vroeger piekerde ik uren, dagen, weken, eindeloos over zaken, maar nu raadpleeg ik slechts mijn Ziel (=verbinding met God) en verkrijg ik altijd het antwoord dat mij de grootste vreugde, liefde en ontwikkeling brengt. Geloof me, dat bespaart me een hoop ellende en geworstel..

Wat is je eerste gevoel bij iets, dat is vaak de taal van je intuïtie en je intuïtie kan je trainen. Je kunt ofwel besluiten om eraan te werken je intuïtieve gaven te trainen, of er voor te kiezen met je verstand en ego trachten de hoogste weg te volgen.

We kunnen ertoe besluiten of door te gaan op dezelfde weg, of een weg te kiezen waarbij je jezelf op Spirituele Wijze aanleert steeds vaker en meer de hoogte keus te maken, de hoogste keus is wat het beste voor jou is.

In mijn workshops en 1-op-1 coaching gesprekken die ik geef, help ik mensen af te rekenen met oud leed, oude geloofsovertuigingen en oud zeer. Ik tracht deelnemers te helpen ‘achteloos’ (zonder angst) te leven, een geheel Eigenwijze weg in te gaan, contact te leren maken met hun Innerlijke Stem, zodat ook jij de Agenda van je Ziel in vervulling kunt brengen.

Warme groet,

Sander Viergever


De God van Morgen
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close