Voor en door lezers van Gesprekken met God

De wereldberoemde Gesprekken met God dialoog heeft ook de harten van velen in Nederland doen aanraken en transformeren, getuigen de vele brieven die wij ontvangen

De liefdevolle kronieken hebben mij Thuisgebracht bij de Wijsheid die in mij resoneert - maar waarmee ik mijn verbinding was kwijtgeraakt. De woorden van God door de dialoog heen hebben mij geholpen mij los te doen komen van het 'aardse denken'. Wij zijn hierdoor herrinnerd bij Wie We Werkelijk Zijn; prachtige wezens met een Goddelijke Kern in ieder van ons; vervult van diep intuïtief weten, kosmische wijsheid en een bewustzijn van eenheid met het Leven en God

Onze community is opgezet door en voor lezers van Gesprekken met God Kosmologie

Warme groet, Sander Viergever
leraar Gesprekken met God

Voor en door lezers..

BLOGBERICHT: Ware relatie met God. Je hoeft niet meer te strijden, te zoeken in de buitenwereld naar vervulling, je hoeft het niet alleen te doen. Lees mijn ervaringsverhaal.


BLOGBERICHT: Wees de Bron. Jouw leven draait er niet om de hoogste kwaliteit te ontvangen, naar binnen te trekken door middel van wedijver, maar draait erom de hoogste kwaliteit te geven. Je ziel heeft je naar dit blog gebracht, het is een oproep van je Ziel.


BLOGBERICHT: Veranderen doe je zo. De meeste mensen leven 99% van de dag volledig onbewust. Laten hun gedachten maar wat aanmodderen en leven op de automatische piloot. De dagen rijgen zich aan elkaar … … STOP daar nu mee.


Gods boodschap aan de wereld 'jullie hebben me helemaal verkeerd'
godsboodschap aan de wereld jullie hebben me helemaal verkeerd pdf download


DOOR SANDER VIERGEVER “Liefde betekent dat je geen sorry hoeft te zeggen, heeft God meermaals mij duidelijk gemaakt. God zegt in Gesprekken met God dat je het meest liefhebbende, prachtigste wezen bent dat Hij ooit heeft geschapen, dat zelfs Hij – God Zelf – geen gebrek in jou kan vinden. Je mag er zijn lief mens, uit jezelf, wees authentiek, pas je niet aan, wees waarlijk jezelf, loop samen met mij mee, ik weet hoe moeilijk deze weg is want velen leven het liefst in illusie en willen liever niet gewekt worden. Je zult afgewezen worden net als ik, je zult bekritiseerd en bespot worden als ik, maar Wees je Ware Zelf, verkondig hoe dan ook hoe je je over een bepaalde zaak of ding voelt.  Sta voor jouw ideaal. Doe het en wees het, want ooit zul je, net als ik, een hele schare volgers achter je aan krijgen die ook alle leugens, zware last, ellende, manipulatie, ontkenning van Moeder Aarde en ontkenning van God zat zijn en jij zult hun voorbeeld zijn, Zij – de andere mensen – zullen steun vinden bij jou. Ik doe het, velen doen het, het Proces van verdeeldheid naar eenheid is omonkeerbaar, de wereld bevindt zich ik ben het me ook bewust op dit punt in kritieke fase, maar ik zie zeker ook de verandering in voortdurende bewustzijnsverhoging bij de Mens. Dit is mijn uitnodiging aan jou, wees de herder, wees de beginner, breng de mensen Thuis bij God; wees het voorbeeld. Help mee de eenheid te ZIJN in de wereld daar waar verdeeldheid is.


INGEZONDEN BRIEF ‘WONDEREN DIE IK HEB MOGEN BELEVEN’ – JESSICA C

Als kind van 13 jaar beleefde ik een bijzonder gesprek met ‘Vader in de hemel’. Het was een heus fijn gesprek – lag zeer vertrouwt en een gelukzalig enorm liefdesgevoel kwam over me heen. Zonder over een ander te oordelen, had ik met Hem een gesprek over mijzelf. Een gesprek wat mijn wensen waren voor in de toekomst zonder zorgen, zonder boosheid, te kunnen vergeven geloofde ik Zijn antwoorden op mijn vragen. In mijn verdere leven heb ik me daaraan vastgeklampt en in alle eerlijkheid ernaar geleefd.

Ik ontdekte dat je vrij bent als je de gedachten tezamen met je ziel op een eerlijke zuivere manier eenheid vormt en naar handelt zonder een ander te benadelen, is godsliefde. Zijn liefde zit al in ons je hoeft je alleen maar aan over te geven – vertrouwt op zijn ingeving – het is een cadeau van God dat ik met open armen heb mogen ontvangen – mijn ogen geopend en in mijn leven toegepast – leefde ik in oprechtheid zonder zorgen – want alles wat ik vroeg – heb ik ontvangen zonder mijn eigen ego in te zetten – zonder dwang – zonder speculeren of analyseren over hoe en waarom – gewoon simpel door de tijd heen het vertrouwen te hebben in mijn oprechte gedachtevraag aan mijn innerlijke vader dat verwezenlijkt werd.

Nu is het mijn beurt om mijn beloftes na te komen dat ik als kind hem had beloofd deze boodschap over te dragen. Ik beloofde Hem dat ik de buitenwereld vertel over Zijn kracht – Zijn onvoorwaardelijke liefde – Zijn wijsheid die ik van Hem heb mogen ontvangen om vrij te zijn van mijn rugzak op een manier van vergeving, dat wonderen bestaan.

Dit is in kort mijn waargebeurd levensverhaal.


De God van Morgen
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close