Gesprekken met God stichting

We zijn allemaal Goddelijke Wezens in wording; God in wording; op weg naar totale her-eniging met onze Ware Essentie. De met -God boeken hebben velen verlichting, helderheid en wijsheid gebracht. Velen zijn door de boeken tot het diepst van hun ziel geraakt.

Het leven is eeuwig, we zijn allemaal één, er is genoeg en er is niets dat we hoeven te doen omvatten de centrale kernboodschappen van de Kosmologie.

Middels onze stichting helpen mensen zich spiritueel en emotioneel te ontwikkelen; opdat we ons kunnen herinneren wie we Werkelijk Zijn. Wij raden u aan niets van wat u in de met -God boeken leest zomaar voor waarheid aan te nemen, maar eigenmachtig zelf te ondervinden of de boodschappen uit de Kosmologie voor u werken. Hierin ligt vanuit het universum nimmer een goed of fout oordeel in verscholen. God straft, oordeelt en gebied ons dan ook nimmer, God heeft enkel lief.

Warme groet,
Team Gesprekken met God stichting

Voor en door lezers..


Jezus is redder en verlosser, de roemruchte dwaalleer ontmaskerd

Op zoek naar Gesprekken met God luisterboeken? Ze zijn bij ons verkrijgbaar. Neem contact met ons op.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close